Archiwum kategorii: Aktualności

Czy kredytobiorca może uwolnić się od WIBOR

Udzielanie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorcom to istotna część działalności każdego banku. Zdecydowana większość kredytów, w tym także kredyty hipoteczne, udzielane w złotówkach posiadają zmienne oprocentowanie. Jest ono oparte między innymi o wskaźnik WIBOR. Jego wysokość zależy od wysokości stóp procentowych w NBP. Inflacja sprawiła, że bank centralny podnosi stopy procentowe, efektem jest wzrost WIBOR. Obciążeni bardzo wysokimi ratami kredytobiorcy coraz częściej pytają o unieważnienie WIBOR.

Czytaj dalej

Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych ma zmienne oprocentowanie. Jest ono obliczane przez bank między innymi na podstawie wskaźnika WIBOR. Wpływa on na wysokość spłacanych rat przez cały czas obowiązywania umowy kredytowej. WIBOR może ulec obniżeniu, ale może też wzrosnąć. Od kilku miesięcy jego wysokość zwiększa się, co oznacza podwyżki rat. Ponieważ stawka WIBOR rośnie, wielu kredytobiorców zastanawia się czy możliwe jest unieważnienie WIBOR. Okazuje się, że jest to możliwe.

Czytaj dalej

Jak unieważnić umowę kredytową z WIBOR

WIBOR to wskaźnik, po którym działające w Polsce banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze. Co ważne, wskaźnik ten wpływa także na wysokość oprocentowania kredytów, które banki udzielają klientom indywidualnym. WIBOR jest zmienną stopą procentową, co oznacza, że jego wahania mogą wpłynąć na obniżenie lub wzrost rat. W Polsce mamy obecnie do czynienia z tą drugą sytuacją. Obecnie pojawia się coraz więcej głosów, że WIBOR jest nielegalny. W efekcie kredytobiorcy pytaj ą o to, czy unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR jest możliwe.

Czytaj dalej

Czy można unieważnić umowę kredytu złotówkowego

Większość banków działających w Polsce udziela kredytów hipotecznych w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem. W skład zmiennego oprocentowania wchodzi nie tylko marża banku, ale także wskaźnik WIBOR. Wysokość tego wskaźnika uzależniona jest od wysokości stóp procentowych w NBP. Od pewnego czasu stopy te mocno rosną, wskaźnik WIBOR jest więc w chwili obecnej drastyczne wysoki. Nic więc dziwnego, że coraz więcej posiadaczy kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem zastanawia się, czy możliwe jest unieważnienie kredytu złotówkowego?

Czytaj dalej

Odszkodowanie za kredyt z WIBOR

Kredyty hipoteczne należą do tych, które cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Na ogół są one przyznawane przez banki w złotówkach. Na ich oprocentowanie składa się między innymi wskaźnik WIBOR. Dzisiaj wielu kredytobiorców stara się unieważnić swoje umowy kredytowe. Zdaniem wielu prawników WIBOR jest bowiem nielegalny. WIBOR a odszkodowanie jest więc możliwe do uzyskania.

Czytaj dalej

Czy można uzyskać odszkodowanie za WIBOR

Wskaźnik WIBOR obok marży banku jest jednym ze składników wchodzących w skład oprocentowania kredytów przyznawanych indywidualnym klientom. 1 stycznie 2023 roku wskaźnik WIBOR ma zostać zastąpiony innym. Wielu kredytobiorców decyduje się więc na wystąpienie do sądu z wnioskiem o unieważnienie umowy kredytowej. Pojawia się pytanie, jak wygląda WIBOR a odszkodowanie w sytuacji, gdy postępowanie zakończy się dla kredytobiorcy pozytywnie?

Czytaj dalej

Czy można wykreślić WIBOR z umowy kredytowej

WIBOR to skrót utworzony od Warsaw Interbank Offered Rate. W taki sposób określa się średnią stopę procentową, po której banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ma ogromny wpływ na poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez banki indywidualnym klientom. Wysoka inflacja sprawiła, że raty kredytów stały się w Polsce bardzo duże. W związku z tym wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie, czy WIBOR jest legalny. Sprawdźmy.

Czytaj dalej

17/17