Artykuły

WIBOR: pozew zbiorowy

WIBOR pozew zbiorowy

Klienci podejmujący współpracę z naszą Kancelarią coraz częściej dopytują o pozew zbiorowy dotyczący unieważnienia WIBORu w umowach kredytowych.

Warto wiedzieć, że pozwy zbiorowe nie zawsze są korzystniejsze dla Klientów.

Pozew zbiorowy – czym jest?

Pozew zbiorowy co do zasady może być złożony przez grupę co najmniej 10 osób (konsumentów/przedsiębiorców). Osoby te wybierają ze swojego grona przedstawiciela, który wnosi w ich imieniu powództwo. Sprawę może również poprawić profesjonalny pełnomocnik np. adwokat. Problematyczne już na samym początku może być uzyskanie wszystkich potrzebnych zgód/pełnomocnictw od takiego grona osób.

Wymagania odnośnie pozwów zbiorowych a sprawy dotyczące WIBOR

W przypadku pozwów zbiorowych konieczne jest także, aby wszystkie roszczenia oparte były na tej samej podstawie faktycznej. O ile w zwykłych postępowania cywilnych może nie być to trudne do osiągnięcia, o tyle w sprawach tzw. wiborowiczów złożenie pozwu zbiorowego może nie być takie proste. Umowy kredytowe zawierane w obrębie kilku lat mogą różnić się wieloma, istotnymi elementami. Tak samo w przypadku umów zawieranych w innych bankach.

Opłaty przy pozwach zbiorowych – najważniejsze informacje

Opłaty za prowadzenie spraw związanych z pozwem zbiorowym różnią się od opłat w przypadku samodzielnego wniesienia sprawy do Sądu. Początkowe opłaty są dla powodów niższe – niż te, które ponieśliby składając powództwo samodzielnie. Jednakże rozpoznanie powództwa zbiorowego zazwyczaj trwa dłużej (zwłaszcza w przypadku spraw bankowych) niż indywidualnego powództwa. Dodatkowo, w przypadku wygranej, każdy z powodów będzie musiał samodzielnie złożyć indywidualny pozew, w którym będzie dochodził konkretnego ustalenia spłaty posiadanego kredytu (w przypadku tzw. odwiborowania kredytu).

Czy pozew zbiorowy opłaca się w przypadku spraw związanych z unieważnieniem WIBOR?

Obecnie uważamy, że kierowanie pozwów zbiorowych w sprawach unieważnienia WIBORu w umowach kredytowych nie jest najlepszym dla kredytobiorców rozwiązaniem. Każdorazowo takie działanie powinno być poprzedzone dogłębną analizą każdej z umów.

Jeżeli chcą Państwo zweryfikować swoją umowę kredytową pod względem jej prawidłowości w szczególności w zakresie stosowania wskaźnika WIBOR – zachęcamy do kontaktu.

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.