Artykuły

WIBOR jako klauzula niedozwolona

WIBOR jako klauzula niedozwolona

Czy wskaźnik WIBOR w umowie kredytowej w złotych może być potraktowany jako klauzula niedozwolona? Sprawdź, na co mogą liczyć „złotówkowicze”.

Czym jest klauzula niedozwolona?

Kodeks cywilny przedstawia katalog klauzul niedozwolonych czyli zapisów umownych, których stosowanie w umowach, regulaminach pomiędzy np. przedsiębiorcami a konsumentami jest prawnie niedozwolone. W konsekwencji postanowienia niedozwolone nie mogą wiązać konsumenta. Zapisy te mają kształtować umowę, regulamin w sposób niekorzystny dla jednej ze stron (najczęściej konsumenta) – polepszając przy tym (faworyzując) drugą stronę np. Bank.

Czy WIBOR w umowie kredytowej może być uznany za klauzulę niedozwoloną?

Dlaczego zdaniem wielu specjalistów, w tym także prawników – WIBOR – może zostać uznany za nieprawidłowy i w konsekwencji tego należy go wykreślić z umowy?

Wskaźnik ten nie jest transparenty. Nie opiera się na rzeczywistych transakcjach bankowych, a jedynie na spekulacjach dealerów rynku. Co więcej – potwierdzeniem nieprawidłowości w WIBORZE może być stanowisko rządu, który nakazał zmianę w/w wskaźnika. Gdyby nie było wątpliwości co do transparentności samego wskaźnika, nie byłoby konieczne, odgórne zarządzenie jego zmiany.

Banki nie informowały również konsumentów o ryzyku jakie przyjmują na siebie w związku z oparciem oprocentowania o wskaźnik WIBOR, jak i nie informowały kredytobiorców w jaki sposób wskaźnik ten jest wyliczany – podczas gdy Bank (w większości przypadków) uczestniczył w jego wyliczeniu jako dealer rynku.

Unieważnienie WIBOR przed sądem

W sprawach dotyczących unieważnienia WIBORU – nieprawidłowe zapisy dotyczą m.in. kwestii nie uzgodnionych indywidualnie z konsumentem oraz kształtujących jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym jego interesy. Dodatkowo, zapisy te są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – co w konsekwencji powoduje, że w przypadku spraw sądowych Sądy będą ustalać, czy powinno dojść do unieważnienia całej umowy czy wyłącznie do wykreślenia WIBORU z umowy i oparcia kredytu (wysokości raty miesięcznej) wyłącznie na marży banku.

Unieważnienie kredytu złotowego – co mogą zrobić „złotówkowicze”?

Uważamy, że obecnie jest najlepszy czas na skierowanie spraw przeciwko Bankom do Sądu – o unieważnienie umów kredytowych w złotym. Działania rządu, które miały pomóc kredytobiorcom, w rzeczywistości są odłożone w czasie, a względem nowego wskaźnika WIRONu pojawią się coraz większe obiekcje.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.