Artykuły

Wakacje kredytowe – a nieprawidłowości w wyliczeniach odsetek

Wakacje kredytowe – a nieprawidłowości w wyliczeniach odsetek

Od 29 lipca 2022 roku można składać wnioski o przyznanie tzw. rządowych wakacji kredytowych. Od 2023 roku udogodnienie to pozwala na zawieszenie spłaty 1 raty kapitałowo-odsetkowej w każdym kwartale. Klienci Kancelarii, którzy zgłaszają się do nas celem dokonania analizy ich umowy kredytowej, często wskazują, że po skorzystaniu z wakacji kredytowych dochodziło do licznych nieprawidłowości. Najczęstszym przypadkiem były nieprawidłowości w wyliczeniu przez bank odsetek. Rata kredytu, jaką klient płacił po zakończeniu wakacji kredytowych – najczęściej składała się wyłącznie z odsetek, nie obejmowała spłaty żadnej części kapitału, bądź niewielką (kilku złotową) jego część. Powyższe nie było prawidłowe.

Nieprawidłowości w wyliczeniach odsetek przy wakacjach kredytowych – co robić?

W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie reklamacji do Banku. Bank ma obowiązek wskazania w jaki sposób (także poprzez wskazanie konkretnego wzoru) doszło do wyliczenia raty kredytu. Nierzadko zdarza się, że po złożeniu reklamacji okazuje się, że doszło do nieprawidłowości w wyliczeniu odsetek.

Wakacje kredytowe obecnie będą obowiązywać do końca 2023 roku. Nie wiadomo czy program zostanie przedłużony na przyszły rok. Również kwestia zmiany wskaźnika WIBOR – a raczej termin od kiedy to nastąpi jest wątpliwy.

Dlatego też, uważamy, że obecnie jest najlepszy czas na kierowanie przeciwko Bankom powództw o wykreślenie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu lub o ich całkowite unieważnienie! Oczekiwanie na zmiany, może nigdy nie nastąpić. Co więcej, nowy wskaźnik jakim ma być zastąpiony WIBOR, również budzi kontrowersje.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.