Artykuły

Trybunał Sprawiedliwości UE po stronie kredytobiorców!

Trybunał Sprawiedliwości UE po stronie kredytobiorców!

Jak opisywaliśmy we wcześniejszych artykułach – dnia 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał zabrać głos w ważnej dla frankowiczów (ale także dla kredytobiorców posiadających kredyty w walucie polskiej) sprawie. Opinia w tej sprawie wydana przez Rzecznika Generalnego w lutym 2023 roku była korzystna dla kredytobiorców. Nic więc dziwnego, że zarówno Banki, jak i konsumenci z niecierpliwością oczekiwali na wydane przez Trybunał rozstrzygnięcie.

Wynagrodzenie za korzystanie kapitału – stanowisko TSUE

Mianowicie, wskutek zadanych przez warszawski Sąd pytań prejudycjalnych, TSUE musiał rozstrzygnąć kwestie tzw. korzystania z kapitału – zarówno przez konsumentów, jak i przez Bank. W ostatnim czasie (co jest wynikiem lawinowego wszczynania, a następnie wygrywania spraw sądowych przez klientów posiadających kredyty frankowe) osoby, które wygrały sprawy z bankiem – były pozywane o zapłatę, a dokładniej o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – czyli środków przekazanych przez bank.

TSUE w wyroku wydanym w dniu 15 czerwca 2023 roku stanął po stronie kredytobiorców! Zgodnie z najnowszym orzeczeniem:

  • bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy i wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami ze wszystkich pobranych środków;
  • kredytobiorcom MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ prawo do żądania wynagrodzenia za korzystanie z przekazanych przez nich środków przez Bank (ta kwestia będzie musiała być rozstrzygnięta przez dany Sąd krajowy);

Powyższe oznacza, że pozwy banków przeciwko byłym kredytobiorcom o zwrot innych środków, niż te które bank przekazał klientom wraz z przysługującymi mu odsetkami – są bezzasadne.

Stanowisko TSUE w sprawie wniosków o zabezpieczenie

Jednocześnie TSUE zabrał głos również w innej sprawie, w ramach, której rozstrzygnięto, iż sąd nie powinien oddalać wniosków o zabezpieczenie, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną, a zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia. Chodzi m.in. o takie przypadki, w których frankowicze występowali wraz z pozwem o zawieszenie/wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. W sprawach frankowych, Sądy rzadko (w przeciwieństwie do spraw zlotówkowiczów) udzielają zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania. Powyższe orzeczenie może spowodować, że również w sprawach frankowych Banki zaczną udzielać stosownych zabezpieczeń na czas trwania postępowania.

Pomoc prawna w sporach z Bankami

Tych Państwa, którzy chcieliby sprawdzić swoją umowę kredytową – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zajmujemy się zarówno sprawami frankowiczów, złotówkowiczów – jak i pomagamy w innych sporach z Bankami.

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.