Artykuły

Sąd zawiesił kredyt oparty na stawce WIBOR na cały czas trwania umowy!

Sąd zawiesił kredyt oparty na stawce WIBOR na cały czas trwania umowy!

W ubiegłym tygodniu opinię publiczną obiegła kolejna, bardzo dobra informacja dla kredytobiorców posiadających kredyty złotówkowe oparte na zmiennej stawce WIBOR.

Decyzja warszawskiego sądu w sprawie stawki WIBOR

Sąd w Warszawie zawiesił na czas trwania postępowania kredyt konsumentów oparty na zmiennej stawce WIBOR. Z informacji przekazanych do opinii publicznej wynika, że kredytobiorca na czas trwania postępowania sądowego zwolniony będzie od ponoszenia kosztów związanych z kredytem. Oznacza to – że nie będzie on płacił odsetek i kosztów około kredytowych. W konsekwencji tego, rata kredytu – w tej konkretnej sprawie – spadnie o około 4.000,00 zł. Klient posiada spłacony kapitał. Tym samym na czas trwania postępowania został on zwolniony z płacenia kredytu.

Przyczyną takiej decyzji mają być niejasne zasady dotyczące samego wskaźnika WIBOR.

Powyższe postanowienie – jest już kolejną decyzją wydaną przez Sądy, potwierdzającą stanowisko specjalistów i prawników, dotyczącą braku przejrzystości wskaźnika i podstaw do jego anulowania.

Kredyt, którego sprawa dotyczy został zawarty w 2010 roku. Niedozwolone klauzule umowne, jak i brak poinformowania klienta o ryzyku związanym ze wskaźnikiem WIBOR, stosowane są przez Banki od wielu lat. Należy pamiętać, że kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt również mogą dochodzić swoich praw przed sądem i żądać zapłaty nadpłaconych rat.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.