Artykuły

Pierwszy bank wprowadza do swojej oferty kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIRON

Pierwszy bank wprowadza do swojej oferty kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIRON

Bank ING Bank Śląski poinformował, że od 26 czerwca 2023 roku wznawia sprzedaż kredytów hipotecznych opartych na zmiennej stopie procentowej. O wstrzymaniu sprzedaży przez ten Bank kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej pisaliśmy na naszym blogu w grudniu 2022 roku. Stopa ta będzie wyliczona na podstawie wskaźnika WIRON 1m + marży Banku. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie co miesiąc, a nie jak w przypadku wskaźnika WIBOR co 3 lub co 6 miesięcy.

ING – pierwszy Bank z kredytami hipotecznymi opartymi o WIRON

Jest to pierwszy Bank, który zdecydował się na wprowadzenie nowego wskaźnika do swojej oferty. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami – Banki mają obowiązek wprowadzenia nowego wskaźnika (a bardziej zaprzestania korzystania ze wskaźnika WIBOR) do końca 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorcy posiadający już trwające umowy kredytowe – będą mogli liczyć na szybką zmianę wskaźnika.

WIRON jak WIBOR?

O ile zdaniem wielu specjalistów, w tym także prawników wskaźnik WIRON budzi dokładnie takie same (bądź podobne) zastrzeżenia co wskaźnik WIBOR, o tyle należy pamiętać, że nawet gdy nastąpi zmiana wskaźnika, potencjalnych korzyści dla kredytobiorców może nie być – bądź będą niewielkie.

WIRON a istniejące umowy kredytowe

Jak zapowiada Narodowy Bank Polski – wprowadzenie wskaźnika WIRON może stanowić problem w przypadku istniejących umów. Już wcześniej pojawiały się głosy (m.in. w ślad za Ministerstwem Finansów), że w przypadku obowiązujących umów kredytowych zostanie zastosowany tzw. spreed korygujący, który ma uniemożliwić nadmierne zyski kredytobiorców. Z kolei bank centralny wskazał w raporcie, na konieczność konwersji oprocentowania w taki sposób, aby żadna ze stron nie była uprzywilejowana. Może to oznaczać, że wprowadzenie nowego wskaźnika, nie spowoduje polepszenia sytuacji finansowej kredytobiorców.

Wpływ stóp procentowych na wskaźnik WIRON

Pamiętać należy również, że podniesienie lub obniżka stóp procentowych wolniej wpływa na wskaźnik WIRON. Obecnie szacuje się, że dopiero w 2025 roku WIRON zastąpi WIBOR w obowiązujących umowach kredytowych.

Pomoc prawna w roszczeniach przeciwko Bankom

Uważamy, że obecnie jest najlepszy czas na kierowanie roszczeń przeciwko Bankom. W wielu, z analizowanych przez naszych specjalistów umowach pojawiły się niedozwolone klauzule umowne, które pozwalają na podważanie wskaźnika WIBOR. Wiele z umów kredytowych zawiera tzw. klauzule awaryjne na wypadek zaprzestania publikowania wskaźnika. W takich sytuacjach kredyty mogą być automatycznie zmieniane na umowy oparte o stawkę WIRON – w konsekwencji tego, dochodzenie należnych praw może okazać się o wiele trudniejsze, niż obecnie.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.