Artykuły

Pierwszy bank rezygnuje z ofert kredytów hipotecznych opartych na wskaźniku WIBOR

Z dniem 17 grudnia 2022 roku pierwszy Bank w Polsce zaprzestanie sprzedaży kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej. ING Bank Śląski w komunikacie udostępnionym w zeszłym tygodniu (w dniu 08.12.22 r.) poinformował swoich klientów – ale i także przestrzeń publiczną, że zawiesza sprzedaż kredytów ze zmienną stopą procentową, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR – do połowy przyszłego roku – a następnie udostępni ofertę kredytów ze zmienną stopą procentową – opartych na stawce WIRON (czyli nowym wskaźniku). W klauzulach odsetkowych ma zostać zastosowany wskaźnik WIRON wraz ze spreadem korygującym – który zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów. Powyższe w rzeczywistości spowoduje, że w przypadku umów w których dojdzie do zamiany WIBORU na WIRON – korzyści ze zmiany wskaźnika będą niewielkie.

Obecnie Bank oferuje jedynie kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem – opartym na wskaźniku WIBOR. Nie posiadamy informacji, czy Bank przewiduje oferty ze stałym lub czasowo stałym oprocentowaniem oparte na wskaźniku WIRON.

Zdaniem niektórych ekspertów – posunięcie to podyktowane jest stanowiskiem analityków banku, którzy mogą zakładać szczyt podwyżek stóp procentowych – a co za tym idzie, możliwe obniżki w najbliższym czasie. Osobiście uważamy, że do obniżek stóp procentowych jeszcze daleka droga, niemniej mamy nadzieje na zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych.

Nasza Kancelaria będzie przyglądać się poczynaniom innych banków – o nowościach dotyczących kredytów i zmian związanych z WIBOREM będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.