Artykuły

Kredytobiorco! – Bank Pocztowy zachęca do podpisywania aneksów – nie działaj pochopnie!

Kredytobiorco! – Bank Pocztowy zachęca do podpisywania aneksów – nie działaj pochopnie!

Bank Pocztowy w ostatnim komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Banku zachęca wszystkich jego kredytobiorców posiadających kredyty oparte na wskaźniku WIBOR do podpisania darmowego aneksu do zawartej umowy kredytowej z bankiem, mającej na celu kontynuowanie umowy, w przypadku gdy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany.

Bank wskazuje przy tym, że nie ma konkretnego terminu na podpisanie aneksu do umowy kredytowej i jak sam wskazuje, obecnie za brak podpisania takiego aneksu nic klientom nie grozi.

Dlaczego uważamy, aby nie podpisywać pochopnie aneksów do umów kredytowych bez odpowiedniej konsultacji?

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach – WIRON ma zastąpić WIBOR w obowiązujących umowach kredytowych do 2025 roku. Z końcem 2024 roku ma przestać być publikowany WIBOR. Do tego czasu tj. blisko dwóch lat wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. Podpisywanie takich aneksów przedwcześnie, w dalszej perspektywie, może okazać się nie do końca dobre dla kredytobiorcy.

Czy WIRON wejdzie w życie i zastąpi WIBOR?

Kwestia WIRONU – nie jest jeszcze oczywista. WIRON w ostatnich tygodniach musiał być „ustawiany” ręcznie, gdyż jeden z Banków odnotował błędne dane tego czynnika – co w efekcie rzutowało ( i nadal rzutuje) na ten wskaźnik. Powyższe budzi wątpliwości specjalistów, jak i prawników czy aby na pewno nowy wskaźnik będzie prawidłowy – i czy nie będzie dochodziło do manipulacji tym wskaźnikiem.

Jednocześnie, Ministerstwo Finansów nadal nie opublikowało tzw. spreadu korygującego, który ma być zastosowany w starych umowach kredytowych, a którego zastosowanie ma na celu zmniejszyć korzyści z uwagi na przejście WIRON.

Czy podpisywać aneks umowy kredytowej z Bankiem?

Tak wiele niewiadomych powoduje, że Banki chcą się zabezpieczyć przed utratą możliwości doliczania do umów kredytowych wskaźnika, na którym opierają obecnie swoje oprocentowanie – gdyż nie wiedzą, czy i kiedy WIBOR przestanie być publikowany oraz co go zastąpi.

Nie wiedząc w pełni jakie konsekwencje będą się wiązały w przypadku podpisania aneksu – zachęcamy Państwa do każdorazowego przeanalizowania sprawy z prawnikiem. Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.