Artykuły

Kiedy WIRON wejdzie w życie?

Odkąd rząd zapowiedział, że wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem, coraz częściej pojawiają się pytania o to, kiedy WIRON wejdzie w życie.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego banki od przyszłego roku będą mogły oferować kredyty oparte na wskaźniku WIRON – który w przeciwieństwie do WIBORU wolniej reaguje na podnoszone stopy procentowe. Od dnia 02 grudnia 2022 roku wskaźnik WIRON jest publikowany, dzień wcześniej weszły w życie regulaminy – umożliwiające rozpoczęcie stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane tj. m.in. banki.

Co to oznacza?

Oznacza to, że banki już mogą oferować takie produkty – ale wcale nie muszą, dopiero w 2024 roku wszystkie nowo nawiązywane umowy kredytowe będą oparte na wskaźniku WIRON, a w 2025 roku, kiedy wskaźnik WIBOR ma przestać być publikowany – we wszystkich obowiązujących umowach kredytowych wskaźnik WIBOR ma być zastąpiony wskaźnikiem WIRON.

Okoliczność ta nie oznacza dla obecnych kredytobiorców, że ich raty kredytu drastycznie zmaleją. Różnica między WIBOREM a WIRONEM wprawdzie wynosi ok. 1.4% – ale, należy mieć na uwadze fakt, że nim wszystkie umowy zostaną zastąpione WIRONEM minie sporo czasu. Dodatkowo – WIRON w przeciwieństwie do WIBORU słabiej reaguje na zmiany stóp procentowych. W przypadku, gdy stopy zaczną maleć, wskaźnik WIRON nie będzie na to tak szybko reagował, jak ma to miejsce w przypadku WIBORU – o ile jest to zaletą przy wysokich stopach, o tyle w przypadku, gdy stopy zaczną spadać może to nie być, aż tak zauważane. Dodatkowo, Banki muszą ten wskaźnik wprowadzić do umów – tj. zawrzeć z klientami stosowne aneksy, aby móc zastąpić jeden wskaźnik – drugim. Co najważniejsze – ministerstwo finansów ma również ustalić tzw. spread korygujący, który ma zmniejszyć korzyści ze zmiany wskaźnika. To wszystko powoduje, że na ewentualne korzyści ze zmiany wskaźnika, przyjdzie kredytobiorcom jeszcze poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy.

Dlatego przed przejściem na oprocentowanie oparte o wskaźnik WIRON zalecamy dokładną analizę podpisywanego aneksu.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.