Artykuły

Czy WIBOR jest legalny?

Czy WIBOR jest legalny

Coraz częściej w przestrzeni publicznej stawia się pytanie, czy wskaźnik WIBOR, wg którego obecnie oprocentowane są kredyty, jest legalny. Spieszymy z wyjaśnieniem.

Legalność wskaźnika WIBOR a orzeczenia sądów

Obecnie brak jest orzeczeń sądów tudzież innego uregulowania prawnego, które wprost kwestionowałyby legalność samego wskaźnika. Nie oznacza to jednak, że WIBOR jest legalny i nie należy go kwestionować. Wskaźnik jest wprawdzie publikowany w oparciu o unijne rozporządzenie BMR, regulujące rynek wskaźników referencyjnych, niemniej pojawia się coraz więcej wątpliwości, co do tego czy podczas jego wyliczenia nie dochodzi do nadużyć.

Legalność WIBOR-u okiem prawnika

Zdaniem wielu prawników specjalizujących się w sprawach przeciwko Bankom (w tym również naszym specjalistom) istnieją duże wątpliwości, co do prawidłowości podczas wyliczania samego wskaźnika przez tzw. dealerów rynku, jak i czy w rzeczywistości nie stanowi on dodatkowej marży Banku – biorąc pod uwagę, że opiera się on głównie na założeniach hipotetycznych, a nie na faktycznie przeprowadzonych transakcjach międzybankowych.

Dodatkowo argumentem przeciwko WIBOROWI jest również fakt, że do końca 2025 roku dojdzie do zmiany tego wskaźnika we wszystkich obowiązujących umowach kredytowych opartych na tym wskaźniku – a zastąpi go nowy wskaźnik WIRON – co do którego również pojawią się obiekcje z uwagi.

Powyższe – stanowi jedynie część z argumentów podnoszonych w sprawach tzw. złotówkowiczów przeciwko Bankom – co poddaje tym samym pod wątpliwość czy wskaźnik WIBOR jest prawidłowo wyliczany, a przede wszystkim czy jego stosowanie jest legalne. Decyzje w tym zakresie podejmować będą niezależne sądy.

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.