Artykuły

Czy warto podpisać aneks do umowy kredytowej?

W ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się, że banki wysyłają do swoich klientów aneksy dotyczące sytuacji, gdy wskaźnik WIBOR zostanie zlikwidowany. Częstą praktyką jest zapraszanie klientów do placówki banku, gdzie czeka na nich przygotowany aneks do umowy.

Czy bank może Państwa „zmusić” do podpisania takiego aneksu?

I tak, i nie. Częściowo banki są zobowiązane do 2025 roku wprowadzić we wszystkich trwających umowach kredytowych do zastąpienia wskaźnika WIBOR innym wybranym wskaźnikiem (WIRON). Dlatego muszą uzyskać zgodę klienta na zamianę tego wskaźnika innym. W innym przypadku dalsza realizacja umowy kredytowej może okazać się niemożliwa.

Z drugiej strony – brak jest przepisów, które normują powyższą kwestię, oznacza to, że nim stosowne regulacje wejdą w życie – może dojść do wielu zmian, a termin dostosowania „starych” kredytów (tj. zaciągniętych w oparciu o WIBOR) do nowych wytycznych, może ulec znaczącemu wydłużeniu. Nadto, zmiany – te o których mówi się obecnie – nie będą dla kredytobiorców dużo lepsze od aktualnego sposobu wyliczania oprocentowania kredytu.

Każdorazowo przed podpisaniem takiego aneksu zalecamy dokładne zapoznanie się z jego treścią, a w przypadku wątpliwości – poproszenie o udostępnienie aneksu do spokojnej analizy w domu i o kontakt z prawnikiem specjalizującym się w kwestiach bankowych, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Podpisanie aneksu do umowy może spowodować, że dochodzenie roszczeń związanych z unieważnieniem wskaźnika WIBOR z umowy okaże się bezskuteczne. O kwestiach związanych z zastąpieniem wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem będzie Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat Anna Rzeszutko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację sędziowską. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Gliwicach oraz w Sosnowcu.