Archiwum autora: admin

Czy stosowanie wskaźnika WIBOR jest legalne

Coraz więcej kredytobiorców zastanawia się nad tym, czy stosowanie przez banki wskaźnika WIBOR jest legalne. Okazuje się, że najświeższe orzecznictwo sądów wskazuje, że nie do końca może tak być. 3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie, które dla osób mających zobowiązania kredytowe jest naprawdę przełomowe. Na jego podstawie tymczasowo wykreślono WIBOR z umowy kredytowej.

Dowiedz się więcej

Czy można pozwać bank za stosowanie wskaźnika WIBOR

Kredyty w złotówkach mogą mieć oprocentowanie zmienne albo stałe. Najczęściej zmienne oprocentowanie mają kredyty hipoteczne. Oprocentowanie tych składników składa się z marży, która jest zarobkiem banku praz ze wskaźnika WIBOR. Jego wysokość ulega zmianie wraz ze zmianą wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Od kilku miesięcy WIBOR urósł do ponad siedmiu procent. Kredytobiorcy zaczynają składać w sądach pozwy o unieważnienie umów opartych na WIBOR. Można złożyć WIBOR pozew zbiorowy lub indywidualny.

Dowiedz się więcej

Pozew banku o unieważnienie WIBOR-u

W ciągu kilku ostatnich miesięcy wysokość rat kredytów ze zmiennych oprocentowaniem udzielonych przez banki w złotówkach uległa znacznemu zwiększeniu. Wpływ na to miały podwyżki stóp procentowych, które bezpośrednio wpłynęły na zmianę stawki WIBOR. Unieważnienie WIBOR-u to bardzo duża szansa na to, aby przyszłe raty były znacznie mniejsze.

Dowiedz się więcej

Usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej

Kredyty złotówkowe bardzo często oparte są na zmiennej stopie procentowej. Na wysokość oprocentowania takiego kredytu składa się zarówno ustalana indywidualnie przez każdy bank marża, jak i wskaźnik WIBOR. Od pewnego czasu wskaźnik WIBOR wzbudza mnóstwo wątpliwości. Pojawiają się nawet głosy podważające legalność jego stosowania. W efekcie kredytobiorcy coraz częściej walczą o unieważnienie WIBOR.

Dowiedz się więcej

Czy kredytobiorca może uwolnić się od WIBOR

Udzielanie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorcom to istotna część działalności każdego banku. Zdecydowana większość kredytów, w tym także kredyty hipoteczne, udzielane w złotówkach posiadają zmienne oprocentowanie. Jest ono oparte między innymi o wskaźnik WIBOR. Jego wysokość zależy od wysokości stóp procentowych w NBP. Inflacja sprawiła, że bank centralny podnosi stopy procentowe, efektem jest wzrost WIBOR. Obciążeni bardzo wysokimi ratami kredytobiorcy coraz częściej pytają o unieważnienie WIBOR.

Dowiedz się więcej

Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych ma zmienne oprocentowanie. Jest ono obliczane przez bank między innymi na podstawie wskaźnika WIBOR. Wpływa on na wysokość spłacanych rat przez cały czas obowiązywania umowy kredytowej. WIBOR może ulec obniżeniu, ale może też wzrosnąć. Od kilku miesięcy jego wysokość zwiększa się, co oznacza podwyżki rat. Ponieważ stawka WIBOR rośnie, wielu kredytobiorców zastanawia się czy możliwe jest unieważnienie WIBOR. Okazuje się, że jest to możliwe.

Dowiedz się więcej

Jak unieważnić umowę kredytową z WIBOR

WIBOR to wskaźnik, po którym działające w Polsce banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze. Co ważne, wskaźnik ten wpływa także na wysokość oprocentowania kredytów, które banki udzielają klientom indywidualnym. WIBOR jest zmienną stopą procentową, co oznacza, że jego wahania mogą wpłynąć na obniżenie lub wzrost rat. W Polsce mamy obecnie do czynienia z tą drugą sytuacją. Obecnie pojawia się coraz więcej głosów, że WIBOR jest nielegalny. W efekcie kredytobiorcy pytaj ą o to, czy unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR jest możliwe.

Dowiedz się więcej

Czy można unieważnić umowę kredytu złotówkowego

Większość banków działających w Polsce udziela kredytów hipotecznych w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem. W skład zmiennego oprocentowania wchodzi nie tylko marża banku, ale także wskaźnik WIBOR. Wysokość tego wskaźnika uzależniona jest od wysokości stóp procentowych w NBP. Od pewnego czasu stopy te mocno rosną, wskaźnik WIBOR jest więc w chwili obecnej drastyczne wysoki. Nic więc dziwnego, że coraz więcej posiadaczy kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem zastanawia się, czy możliwe jest unieważnienie kredytu złotówkowego?

Dowiedz się więcej

Odszkodowanie za kredyt z WIBOR

Kredyty hipoteczne należą do tych, które cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Na ogół są one przyznawane przez banki w złotówkach. Na ich oprocentowanie składa się między innymi wskaźnik WIBOR. Dzisiaj wielu kredytobiorców stara się unieważnić swoje umowy kredytowe. Zdaniem wielu prawników WIBOR jest bowiem nielegalny. WIBOR a odszkodowanie jest więc możliwe do uzyskania.

Dowiedz się więcej

Czy można uzyskać odszkodowanie za WIBOR

Wskaźnik WIBOR obok marży banku jest jednym ze składników wchodzących w skład oprocentowania kredytów przyznawanych indywidualnym klientom. 1 stycznie 2023 roku wskaźnik WIBOR ma zostać zastąpiony innym. Wielu kredytobiorców decyduje się więc na wystąpienie do sądu z wnioskiem o unieważnienie umowy kredytowej. Pojawia się pytanie, jak wygląda WIBOR a odszkodowanie w sytuacji, gdy postępowanie zakończy się dla kredytobiorcy pozytywnie?

Dowiedz się więcej

20/21