Sprawy którymi zajmuje się KIR.

Instytucje państwowe oraz prywatne

Niezwykle ważna instytucja państwowa, która powołana została w 1992 roku między innymi przez Związek Polskich Banków i Narodowy Bank Polski. Podstawowe kwestie związane nie tylko z jej utworzeniem, ale również najważniejszymi zadaniami i obowiązkami opisane zostały w Ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 roku o Prawie bankowym. Cztery nadrzędne zadania Krajowej Izby Rozliczeniowej KIR zajmuje się zarządzaniem przepływem pieniężnym i

Czytaj więcej

Jak zmieniła się inflacja na przestrzeni lat?

zmiany inflacji

Wielokrotnie spotykane pojęcie inflacji wiąże się ze zmianami w gospodarce narodowej kraju. Zależność między poziomem wysokości inflacji a problemami na różnych gałęziach rynku jest duża i niesie ze sobą spore zagrożenia. Inflacja – to warto wiedzieć Inflacją określa się stosunek wysokości cen do wartości pieniądza. Jeśli inflacja wzrasta wrastają ceny, jednak następuje utrata wartości pieniądza. Natomiast kiedy maleje mamy do

Czytaj więcej